Markalar İçin İletişimin Önemi

0
847

Küreselleşen dünyada ağırlaşan rekabet koşullarıyla, ürünler arası farklar  giderek azalmakta ve pazarlar birbirine benzemektedir. Bir markanın marka olabilmesi için; insanların zihnindeki kayıtlı bir takım anılara ulaşması ve bir takım mesajlar ileterek ikisi arasında link kurması gerekmektedir. Marka, tüketici açısından bir vaaddir. Postmodern dünyada bize yüklenen rolleri yapmayı kolaylaştırır.

Bir markanın başarılı olabilmesindeki sır sürdürülebilir olmasından geçmektedir. Her marka rekabet üstünlüğü elde etmek için farklı çağrışımlar yaratırken bir duyguya, tüketicinin zihnindeki bir pencereye ulaşmak ister. Rakiplerinden farklı olarak duygulara seslenerek hedef kitlenin zihninde kendini oturmak istediği yere konumlanmaya çalışır.

Markalar, tüketicilerin zihnindeki  pencereye ulaşmak ve onu açabilmek için imaj yaratmak isterler ve bu imajı hedef kitleye gönderdiği ögelerle oluşturur. Bu ögeler markanın kimliğini oluşturmaktadır. Bunlar; sembolik kimlik, marka kişiliği, marka kültürü, marka iletişimi ve marka davranışı olmak üzere beş tane öge vardır.

Bir markanın imajını yansıtmak için en önemli marka kimliği ögesi iletişimdir.  Bir markanın odağında hedef kitle vardır. Hedef kitlenin markaya yönelik olumlu algıya sahip olunması ve markaya bağlı olması istenilir. Markaların bunları başarılı bir şekilde sağlayabilmesi için  en etkin mekanizma iletişim çabalarıdır. Çünkü, iletişim çabaları marka hakkında sürekli güncel bilgi akışını ve  tüketici ve marka arasında iki yönlü ilişkinin oluşmasını sağlamaktadır.

Bir markanın hedef kitlenin zihninde başarılı şekilde rakiplerden farklı olarak konumlanabilmesi için doğru iletişim çabası içinde olmalıdır. Markaya ilişkin iletişim mesajlarını; markaya yönelik tutundurma çabaları- reklam, halkla ilişkiler, satış geliştirme, satış noktası iletişimi, kişisel satış, doğrudan pazarlama- ile hedef kitleye iletir.

Marka kimliğinin her ögesi kendi içinde ayrı ayrı öneme sahiptir ancak hedef kitleyle doğru iletişim kuramayan marka, tüketicinin zihninde başarılı bir konumlanmada olamaz. Bir marka, iletişim yoluyla tüketicinin istek ve ihtiyaçlarını, markasını neden tercih edip etmediklerini rahatlıkla anlayabilir. Konumlandırmada önemli olan tüketicinin belleğinde kayıtlı anılar penceresi bulmak ve onu açmaktır.

Markalar, tüketicinin belleğindeki bu pencereleri bütünleşik pazarlama iletişimi unsurlarıyla açmaktadır. Örneğin; Coca-cola’yı düşünelim. “Mutluluk bu kapağın altındadır.” sloganı yaptığı reklam çalışmaları sayesinde sloganı aklımızda kalıcı olmuştur. Tüketicinin zihnindeki mutluluk penceresini reklam filimleri, tanıtımlar yoluyla açmış ve tüketicinin zihnine sembolik kimliğini kazımıştır. Bir markanın kimliğini tüketiciye sunmada kullandığı araç; iletişimdir. Markalar, reklamlarla marka çekiciliğini ve bilinirliliğini artırırlar. Olumlu imaj yaratma çalışmaları halkla ilişkiler faaliyetlerinden geçer. Bir markanın yaptığı sosyal sorumluluk projeleri onun imajını olumlu etkilemektedir. Kişisel satışta ise bireylerle kişisel iletişim kurulur. Bu nedenle kişisel satış elemanının konuşması, giyim tarzı, el ve kol hareketleri marka imajını yansıtmak ve müşteri memnuniyeti için önemlidir.

Diğer kimlik ögelerini müşteriyle iletişim kurmadan sunmak, tanıtmak mümkün değildir. Bu nedenle çok önemli bir basamaktır. Özetle; İletişim olmadan bir marka yaratılamaz. Markaların amacı; kar elde etmektir. Burada rekabet avantajını müşteriyle kurduğu iletişim ile elde eder. Onlarla iletişim kurarak 4P’sini -ürün, fiyat, yer ve tutundurma- hedef kitleye tanıtmış olacaklardır.


CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz